Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Indexovanie - Indexing (or indexation)

Mechanizmus, pomocou ktorého sa ceny alebo platby prispôsobujú tak, aby odzrkadľovali zmeny v cenovom indexe. Najdôležitejším príkladom indexovania sú pracovné zmluvy (pozri eskalátorová doložka).