Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Inflácia - Inflation

Miera inflácie predstavuje percentuálny ročný prírastok celkovej cenovej hladiny, ktorá sa spravidla meria indexom spotrebiteľských cien (CPI) alebo nejakým indexom cien. Hyperinflácia je taká silná inflácia - cenová hladina rastie o 1000, 1 mil. alebo dokonca o 1 mld % ročne - že sa každý usiluje zbaviť peňazí skôr, než sa znova zvýšia ceny a peniaze budú bezcenné. Pri cválajúcej inflácií predstavuje ročné tempo rastu cien 50 % , 100 % alebo 200 % . O miernej inflácii možno hovoriť, keď rast cenovej hladiny podstatne nedeformuje relatívne ceny ani relatívne dôchodky.