Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Investície - Investment

(1) Ekonomická činnosť, pri ktorej sa vzdávame súčasnej spotreby v záujme rastu produktu v budúcnosti. Hlavnými formami investícií sú investície do hmotného kapitálu (budovy, výrobné zariadenia a zásoby) a nehmotné investície (vzdelanie alebo "ľudský kapitál", výskum, vývoj a zdravotníctvo). Čisté investície predstavujú hodnotu celkových investícií po odpočítaní amortizácie. Hrubé investície sú investície vrátane amortizácie. (2) Vo finančnej terminológii má tento pojem úplne iný význam. Finančné investície predstavujú nákupy cenných papierov, ako sú účastiny a obligácie.