Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kapitál (kapitálové statky, kapitálové vybavenie) - Capital (capital goods, capital equipment)

(1) V klasickej a neoklasickej ekonomickej teórii jeden z troch produktívnych inputov (pôda, práca, kapitál). Kapitál tvoria vyrobené statky dlhodobej spotreby, ktoré sa znova používajú vo výrobe. Hlavnými zložkami kapitálu sú výrobné zariadenia, budovy a zásoby. Ak sa používa pojem kapitálové statky, myslí sa tým tiež reálny kapitál. (2) V účtovníctve a finančnej vede "kapitál" znamená celkovú sumu peňazí, ktorú upisujú účastinári - vlastníci korporácie, za čo potom získavajú podiely na kapitáli spoločnosti.