Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kapitalizmus - Capitalism

Tradične sa definuje ako ekonomický systém, v ktorom väčšina vlastníctva (pôdy a kapitálu) je v súkromných rukách. V kapitalistickej ekonomike s minimom štátnych intervencií súkromné trhy predstavujú hlavný nástroj alokácie zdrojov a tvorby dôchodkov.