Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kartel - Cartel

Združenie výrobcov daného odvetvia, ktorého cieľom je obmedziť alebo vylúčiť konkurenciu v odvetví. Uskutočňuje sa to tajnými dohodami o cenách, rozdelením trhov alebo inými protikonkurenčnými praktikami. Podľa amerických protitrustových zákonov sú kartely nezákonné.