Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Keynesovská ekonómia - Keynesian economics

Podstatnú časť tohto ekonomického učenia sformuloval John Maynard Keynes vo svojom hlavnom diele Všeobecná teória. Kľúčovú úlohu v Keynesovej teórii mala téza, že (predovšetkým v dôsledku nepružných miezd) kapitalistický systém automaticky nesmeruje k rovnováhe plnej zamestnanosti. Podľa Keynesa v týchto podmienkach vzniká "rovnováha podzamestnanosti", ktorú možno prekonať pomocou fiškálnej a monetárnej politiky zameranej na zvýšenie agregátneho dopytu.