Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Klasická ekonómia - Classical economics

Vládnuca škola ekonomického myslenia pred vznikom Keynesovho diela, ktorú roku 1776 založil Adam Smith. Ďalšími hlavnými predstaviteľmi boli David Ricardo, Thomas Malthus a John Stuart Mill. Vcelku táto škola verila, že ekonomické zákony (osobitne vlastné záujmy jednotlivca a konkurencia) určujú ceny a odmeny výrobných faktorov a že cenový systém je najlepším možným nástrojom alokácie zdrojov. Klasická makroekonomická teória sa opiera o Sayov zákon trhov.