Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Konkurencia, nedokonalá - Competition, imperfect

Pojem používaný na charakteristiku trhov, na ktorých neexistuje dokonalá konkurencia, pretože jeden predávajúci je dostatočne veľký na to, aby ovplyvnil trhovú cenu, v dôsledku čoho klesá krivka dopytu. Nedokonalá konkurencia sa vzťahuje na každý druh nedokonalosti - čistý monopol, oligopol alebo monopolistickú konkurenciu.