Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Korelácia - Correlation

Stupeň, v akom sú dve premenné navzájom sústavne spojené.