Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Korporácia - Corporation

Prevládajúca forma podnikateľskej organizácie v súčasných kapitalistických ekonomikách. Korporácia je firma, ktorú vlastnia jednotlivci alebo iné korporácie. Má tie isté práva nakupovať, predávať a uzatvárať zmluvy ako jednotlivec. Právne je oddelená od tých, ktorí ju vlastnia, takže jej majitelia majú "obmedzené ručenie". V najhoršom prípade môžu stratiť svoje peniaze vložené do korporácie. Nad tento rámec však nenesú zodpovednosť za záväzky korporácie.