Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Krivka priemerných nákladov, dlhodobá - Average cost curve, long-run (LRAC, or LAC)

Grafické zobrazenie minimálnych priemerných nákladov na výrobu tovaru na každej úrovni outputu za predpokladu, že technika, technológia a ceny inputov sú dané, avšak výrobca si môže zvoliť optimálnu veľkosť podniku.