Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kvantitatívna rovnica výmeny - Quantity equation of exchange

Ide o tautológiu MV ? PQ, kde M je ponuka peňazí, V je dôchodková rýchlosť peňazí a PQ ("cena krát množstvo") je peňažná hodnota celkového produktu (nominálneho GNP). Rovnosť je vždy presne daná, pretože V sa definuje ako (P*Q)/M.