Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kvantitatívna teória cien - Quantity theory of prices

Teória určenia produktu a celkovej cenovej hladiny, podľa ktorej sa ceny (P) pohybujú proporcionálne s ponukou peňazí (M). Táto teória vychádza z kvantitatívnej rovnice MV ? PQ, pričom predpokladá, že rýchlosť (V) je konštantná, alebo má rovnomerne rastúci trend, zatiaľ čo produkt (Q) je vždy na úrovni plnej zamestnanosti. Za týchto predpokladov rast M o k % vyvolá rast P o k % .
Hoci len málo makroekonómov sa teraz pridŕža striktnej a doslovnej verzie kvantitatívnej teórie cien, predsa len táto teória do istej miery platí v obdobiach, keď sa ponuka peňazí podstatne mení. Opatrnejší prístup charakteristický pre monetaristov vychádza z toho, že ponuka peňazí je najdôležitejším determinantom zmien v nominálnom GNP (pozri monetarizmus).