Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kvóta - Quota

Forma protekcionizmu, pri ktorej je obmedzené celkové množstvo dovozu nejakého tovaru (napr. cukru alebo áut) počas daného obdobia.