Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ľudský kapitál - Human capital

Rozsah odborných vedomostí a zručností stelesnený v pracovnej sile danej krajiny, ktorý je výsledkom formálneho vzdelania, ako aj zvyšovania kvalifikácie v zamestnaní.