Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Makroekonomická teória racionálnych očakávaní (niekedy sa používa pojem nová klasická makroekonómia) - Rational-expectations macroeconomics (sometimes new classical macroeconomics)

Škola, ktorej hlavnými predstaviteľmi sú Robert Lucas a Thomas Sargent. Nová klasická makroekonómia vychádza z predpokladu, že trhy sa rýchlo čistia a že očakávania ekonomických subjektov sú racionálne. Za týchto a ďalších predpokladov možno dokázať, že makroekonomická politika, ktorú možno predvídať, nemá vplyv na reálny produkt a nezamestnanosť.