Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Marxizmus - Marxism

Súhrn sociálnych, politických a ekonomických doktrín, ktorých autorom bol v 19. storočí Karl Marx. Pokiaľ ide o ekonomickú teóriu, marxizmus predpovedal, že kapitalizmus sa zrúti v dôsledku svojich vlastných vnútorných protirečení, osobitne v dôsledku vykorisťovania robotníckej triedy. Presvedčenie, že robotníci budú v kapitalizme nevyhnutne potláčaní, sa opieralo o železný mzdový zákon, podľa ktorého mzdy klesnú na existenčnú úroveň.