Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Medián - Median

V štatistike predstavuje medián číselnú hodnotu, ktorá je presne v strede štatistického radu usporiadaného od najnižšieho čísla k najvyššiemu (napr. rad dôchodkov alebo známok pri skúškach).