Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Medzera GNP - GNP gap

Rozdiel alebo medzera medzi potenciálnym GNP a skutočným GNP, ktorú keynesovská makroekonómia využíva na meranie makroekonomickej straty spôsobenej nedostatočným agregátnym dopytom.