Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Miera výnosu (alebo výnos) z kapitálu - Rate of return (or return) on capital

Výnos z investície alebo kapitálového statku. Ak napríklad nejaká investícia stojí 100 $ a vynáša 12 $ ročne, ročná miera výnosu z tejto investície predstavuje 12 %.