Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Mikroekonómia - Microeconomics

Analýza, ktorá sa zaoberá správaním jednotlivých prvkov ekonomiky - napríklad určením ceny jedného produktu alebo správaním jedného spotrebiteľa či firmy. Na rozdiel od toho makroekonómia analyzuje ekonomické agregáty (úhrnný národný produkt, celkovú zamestnanosť, infláciu, ponuku peňazí atd.).