Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Model

Formálny rámec na zobrazenie hlavných znakov nejakého zložitého systému pomocou niekoľkých rozhodujúcich vzťahov. Modely majú formu grafov, matematických rovníc a počítačových programov.