Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Monetarizmus - Monetarism

Škola ekonomického myslenia, ktorá vychádza z toho, že zmeny v ponuke peňazí sú hlavnou príčinou makroekonomických výkyvov. Podľa monetaristov v krátkom období zmeny v ponuke peňazí sú primárnym determinantom zmien tak reálneho produktu, ako aj cenovej hladiny. V dlhom období má reálny produkt tendenciu dosiahnuť úroveň potenciálneho GNP, zatiaľ čo ceny majú tendenciu pohybovať sa proporcionálne k ponuke peňazí. Monetaristi často prídu k záveru, že najlepšou makroekonomickou politikou je politika zabezpečujúca stály rast ponuky peňazí v rozsahu 3 % - 5 % ročne.