Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Monetárna politika - Monetary policy

Cieľom monetárnej politiky ústrednej banky je kontrola peňazí, úrokovej miery a úverových podmienok. Nástrojmi monetárnej politiky sú predovšetkým operácie na voľnom trhu, povinné rezervy a diskontná sadzba. (Pozri tiež politika ľahko dostupných peňazí, politika ťažko dostupných peňazí.)