Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Multiplikátor ponuky peňazí - Money-supply multiplier

Pomer rastu ponuky peňazí (alebo vkladov) k rastu bankových rezerv. Všeobecne povedané, multiplikátor ponuky peňazí je nepriamo úmerný podielu povinných rezerv. Ak je napríklad podiel povinných rezerv 0,125, tak multiplikátor ponuky peňazí sa rovná 8.