Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Nadhodnota - Surplus value

Pojem používaný v marxistickej ekonómii na označenie prebytku ceny tovaru nad hodnotou úhrnu priamej a nepriamej práce, ktorá vchádza do výroby tohto tovaru. Pozri tiež teória pracovnej hodnoty.