Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Náklady, celkové - Cost, total

Najnižšie dosiahnuteľné celkové náklady pri danom stave techniky a technológie a daných cenách inputov, Pri krátkodobých celkových nákladoch sa existujúce výrobné zariadenia a ďalšie fixné náklady pokladajú za dané. Dlhodobé celkové náklady sú náklady, ktoré by vznikli (aj v tomto prípade pri danom stave techniky a technológie a daných cenách inputov), keby sa firma mohla správať úplne pružne pokiaľ ide o všetky inputy a tvorbu rozhodnutí.