Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Náklady, priemerné - Cost, average

Celkové náklady (pozri celkové náklady) delené množstvom vyrobených statkov. Krátkodobé a dlhodobé priemerné náklady súvisia s krátkodobými, resp. dlhodobými celkovými nákladmi.