Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Náklady, variabilné - Cost, variable

Celkové vynaložené náklady mínus fixné náklady. Ide o náklady, ktoré sa menia s veľkosťou outputu. Ako príklad možno uviesť náklady na suroviny, prácu a palivá.