Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Negatívna dôchodková daň - Negative income tax

Plán na nahradenie terajšieho komplexu programov na doplnenie dôchodku (program sociálneho zabezpečenia, potravinové poukážky atď.) jednotným štátnym programom. Na základe tohto programu by chudobné rodiny získavali peňažné prostriedky dopĺňajúce ich dôchodok (čiže "negatívnu" daň), ktorých výška by závisela od veľkosti ich dôchodku.