Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Neoklasický model rastu - Neoclassical growth model

Teória alebo model vysvetľujúci dlhodobé trendy v ekonomickom raste vyspelých ekonomík. Tento model zdôrazňuje význam prehlbovania kapitálu (t. j. rastúcu vybavenosť práce kapitálom), technické a technologické zmeny pri vysvetľovaní rastu potenciálneho reálneho GNP.