Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Nerozdelené (zadržané) zisky - Retained earnings

Časť zisku (čistého dôchodku) korporácie, ktorá sa majiteľom účastín nevypláca vo forme dividend. Namiesto toho zostáva v korporácii, pričom obyčajne slúži na rozšírenie jej operácií. Rovnaký význam má pojem nerozdelený zisk.