Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Nezávislé statky - Independent goods

Statky, po ktorých je dopyt relatívne nezávislý. Presnejšie povedané, statky A a B sú nezávislé vtedy, keď zmena v cene tovaru A nemá vplyv na požadované množstvo tovaru B za predpokladu, že s výnimkou ceny tovaru A ostatné faktory zostanú nezmenené.