Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Obyčajná účastina - Common stock

Finančný nástroj, ktorý predstavuje vlastníctvo a vo všeobecnom zmysle hlasovacie právo v korporácii. Určitý podiel na účastinnom kapitáli spoločnosti dáva vlastníkovi oprávnenie na zodpovedajúcu časť hlasov, čistého dôchodku a aktív korporácie.