Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Očakávania - Expectations

Názory alebo predstavy o neurčitých premenných (napríklad o budúcich úrokových sadzbách, cenách alebo daňových sadzbách). Očakávania sa pokladajú za racionálne, ak nie sú sústavne chybné a využívajú všetky dostupné informácie. Očakávania sa pokladajú za adaptívne, keď ľudia predpokladajú, že budúci vývoj sa bude viac či menej podobať minulému, svoje očakávania však zmenia alebo prispôsobia, keby sa ich minulé prognózy ukázali ako chybné.