Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Oddelenie vlastníctva od kontroly - Separation of ownership and control

Charakteristický znak najväčších korporácií v Spojených štátoch v súčasnosti. Ich vlastníkmi sú účastinári, no ich riadenie a správa je v rukách profesionálnych manažérov. Za takých podmienok je skutočná kontrola zo strany účastinárov zanedbateľná.