Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Opcia (prednostné právo) - Option

Dohoda umožňujúca nejakej strane nakupovať alebo predávať tovar či cenný papier za danú cenu počas určitého obdobia. V súčasnosti sa opcie široko vymieňajú za obyčajné účastiny, obligácie, zahraničnú menu a suroviny.