Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Operácie na voľnom trhu - Openmarket operations

Činnosť ústrednej banky, ktorá nákupom a predajom štátnych obligácií ovplyvňuje bankové zdroje, ponuku peňazí a úrokové sadzby. Suma peňazí, za ktoré ústredná banka nakupuje cenné papiere, zvyšuje zdroje obchodných bánk, čím sa zároveň zvyšuje ponuka peňazí. Pri predaji cenných papierov sa ponuka peňazí znižuje.