Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Patent

Výhradné právo na kontrolu využívania vynálezu, ktoré sa v Spojených štátoch vynálezcovi priznáva na obdobie 17 rokov. Patenty umožňujú vznik dočasných monopolov, ktoré sú nástrojom na odmenu za invenčnú činnosť. Sú tiež hlavným nástrojom na podporu invenčného ducha jednotlivcov a v malých podnikoch.