Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Peniaze - Money

Všetko, čo slúži ako prostriedok výmeny, t. j. všeobecne sa prijíma ako platobný prostriedok. Prvky tvoriace peniaze v rozvinutej ekonomike sa uvádzajú v hesle ponuka (masa) peňazí.