Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Phillipsova krivka - Phillips curve

Krivka, prvýkrát zostrojená A. W. Phillipsom, ktorá ukazuje substitučný vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. Phillips vo svojom diele ako prvý zdôvodnil tézu, že čím nižšia je miera nezamestnanosti, tým vyššia je miera inflácie. V hlavnom prúde modernej makroekonómie sa všeobecne vychádza z toho, že Phillipsova krivka vyjadrujúca substitučný vzťah má klesajúci tvar iba v krátkom období. Pokiaľ ide o dlhé obdobie, zvyčajne sa predpokladá, že Phillipsova krivka je vertikálna na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti.