Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Pôda - Land

V klasickej a neoklasickej teórii jeden z troch základných výrobných faktorov (spolu s prácou a kapitálom). Všeobecnejšie povedané, tento pojem zahŕňa tak pôdu využívanú na poľnohospodárske a priemyselné účely, ako aj prírodné zdroje, ktoré sa získavajú z povrchu zeme i z jej hlbín.