Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Politika ľahko dostupných peňazí - Easy-money policy

Politika ústrednej banky zameraná na zníženie úrokovej miery prostredníctvom rastu ponuky peňazí. Cieľom takej politiky je stimulovať rast investícií a tým aj rast GNP. Opakom je politika ťažko dostupných peňazí.