Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Politika ťažko dostupných peňazí - Tight-money policy

Politika ústrednej banky, ktorej cieľom je obmedzenie alebo zmenšenie ponuky peňazí a zvýšenie úrokových sadzieb. Táto politika vedie k spomaleniu tempa rastu reálneho GNP, zníženiu miery inflácie a zvýšeniu menového kurzu danej krajiny. Opakom je politika ľahko dostupných peňazí.