Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Potenciálny GNP - Potential GNP

Maximálna úroveň GNP, ktorú možno udržať pri danom stave techniky a technológie a danom počte obyvateľstva bez zrýchlenia inflácie. Potenciálny GNP sa niekedy označuje ako "produkt pri vysokej zamestnanosti". V súčasnosti sa všeobecne pokladá za ekvivalent tej úrovne produktu, ktorá zodpovedá prirodzenej miere nezamestnanosti.