Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Pravidlo najmenších výrobných nákladov - Least-cost production rule

Pravidlo, podľa ktorého náklady na výrobu daného objemu outputu sú minimálne vtedy, keď pomer dôchodku z hraničného produktu každého inputu k cene tohto inputu je rovnaký pre všetky inputy.