Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Prepočet nominálnych ekonomických veličín na reálne - Detlating (of economic data)

"Nominálne" ekonomické veličiny (t. j. premenné vyjadrené v bežných cenách) sa prepočítavajú na "reálne" veličiny tak, že nominálne premenné sa delia všeobecným cenovým indexom.