Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Pridaná hodnota - Value added

Rozdiel medzi hodnotou vyrobených tovarov a nákladmi na materiály a zásoby použité pri ich výrobe. V pecni chleba za 1 $ je napríklad zahrnutá cena pšenice a iných materiálov (0,60 $), zatiaľ čo pridaná hodnota predstavuje 0,40 $. Pridanú hodnotu tvoria mzdy, úrok a zisk pridané k produktu podniku alebo odvetvia.