Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Príjem z hraničného produktu (jedného inputu) - Marginal revenue product (MRP) (of an input)

Rovná sa hraničnému príjmu násobenému hraničným produktom. Príjem z hraničného produktu zodpovedá dodatočnému príjmu, ktorý by firma mohla dosiahnuť, keby kúpila jednu dodatočnú jednotku inputu, uviedla ju do činnosti a predala ňou vyrobený dodatočný produkt.